Επισκόπηση συστημάτων μεταφοράς – Οι διαφορετικοί τύποι

Επισκόπηση συστημάτων μεταφοράς – Οι διαφορετικοί τύποι

9 Ιανουαρίου, 2022 0 By admin

Τα συστήματα μεταφοράς χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά εμπορευμάτων διαφόρων ειδών και μεγεθών σε διαφορετικά μέρη μιας αποθήκης ή ενός κόμβου διανομής. Τα είδη προϊόντων που μπορούν να μεταφερθούν περιλαμβάνουν: μεγάλα προϊόντα, λευκά είδη, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, κουτιά και προϊόντα διατροφής.

Οι χρήσεις περιλαμβάνουν μετακίνηση προϊόντων ή αποθήκευση προϊόντων.

Υπάρχουν διάφορα είδη μεταφορέων, συμπεριλαμβανομένων κυλίνδρων, ιμάντα, ηλεκτροκίνητων, παλετών, ενδοδαπέδιων, βαρύτητας. Όλα αυτά τα διαφορετικά είδη έχουν σκοπούς και λόγους χρήσης.

Μεταφορέας κυλίνδρων και βαρύτητα

Η χρήση κυλίνδρου και μεταφορέα βαρύτητας επιτρέπει την εύκολη μεταφορά των προϊόντων σε μια αποθήκη. Αυτό χρησιμοποιεί κυλίνδρους στον μεταφορέα που επιτρέπει στα προϊόντα να σπρώχνονται γύρω ή χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα για τη μετακίνηση των προϊόντων. Ένα πλεονέκτημα για τη χρήση του μεταφορέα βαρύτητας είναι ότι το κόστος είναι μικρότερο από τον ηλεκτρικό μεταφορέα.

Μεταφορέας παλετών

Ο μεταφορέας παλετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χύδην αποθήκευσης και προϊόντων χύδην μεγέθους. Οι διαφορές είναι το μέγεθος των προϊόντων που μεταφέρονται. Η χρήση του μεταφορέα παλετών κάνει την κίνηση ευκολότερη και ταχύτερη.

Ηλεκτροκίνητος μεταφορέας

Ο ηλεκτρικός μεταφορέας επιτρέπει τον έλεγχο της μεταφοράς των προϊόντων γύρω από μια αποθήκη. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο όροφο ή σε άλλα σημεία της αποθήκης. Το να μπορείτε να ελέγχετε το σταμάτημα και την εκκίνηση και τον τρόπο που πηγαίνουν τα προϊόντα και σε ποια περιοχή έστειλαν κάνει την αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη και τη διαδικασία ταχύτερη.

Μεταφορικός ιμάντας

Ο μεταφορικός ιμάντας χρησιμοποιείται πολλές φορές για κάθετη αλλαγή στο σύστημα, επιτρέποντας στην αποθήκη να χρησιμοποιεί πολλαπλούς ορόφους σε διαφορετικά επίπεδα. Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν κάθετους ανελκυστήρες ή σπειροειδείς μεταφορείς που επιτρέπουν στα προϊόντα να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν σε άλλα επίπεδα.

Ένα σύστημα μεταφοράς ενώνει αυτά τα διαφορετικά είδη μεταφορέων για να ταιριάζουν στο σκοπό του έργου, ώστε να λειτουργήσει εξοικονομώντας χρόνο, επιτρέποντας καλύτερη μετακίνηση ή αποθήκευση στην αποθήκη ή τον κόμβο διανομής. Συνδυάζοντας όλα αυτά τα μέρη μαζί, επιτρέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων με τρόπο που κάνει την αποθήκη να λειτουργεί αποτελεσματικά. Έχοντας τα διάφορα μέρη μαζί σε ένα πλήρες σύστημα, ο έλεγχος και η γρήγορη εργασία του μεταφορέα ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.

Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος μεταφοράς περιλαμβάνουν:

  • Η δυνατότητα μεταφοράς πολλών προϊόντων σε μια αποθήκη
  • Έλεγχος πού πηγαίνουν προϊόντα και αγαθά
  • Αυτοματοποιήστε τη γραμμή παραγωγής σας
  • Επιτάχυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων
  • Σταματήστε και ξεκινήστε την κίνηση των προϊόντων ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα χρονικά όρια παραγωγής